Missie & Visie

Missie & Visie

Ik had een droom,
een droom van een school,
midden in het groen met ruimte voor iedereen.
Met ruimte om zichzelf te zijn zoals men wil zijn;
Met hoeken voor stilte en open pleinen vol levenslust.
Waar kinderen, kinderen kunnen zijn,
ieder met eigen persoonlijkheid;
Allen verschillend en toch gelijk;
Niet alleen in woorden maar ook in daden;
Niet alleen in waarden maa rook in wezen.
Waar ieder respect heeft voor de ruimte van de ander.
Een open school waar iedereen thuis is.

Missie

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden, zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren. Dit kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en – strategie. De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het PPGO.

In dit kader heeft onze school haar eigen schoolwerkplan ontwikkeld.

Visie

Onze school vervult in de eerste plaats een opvoedende taak: ze bevordert de ontwikkeling en de vorming van de totale persoonlijkheid van elk kind.

Ze beperkt zich niet tot het bijbrengen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes, die de jeugd nodig heeft om een toekomst op te bouwen. Ze beoogt ook de totale vorming van de persoon als individu en als burger, die in staat is met persoonlijk inzicht en engagement zijn plaats in te nemen in de maatschappij. Daar waar extra zorg en aandacht nodig is, wordt die zoveel mogelijk gegeven.

Als lerende organisatie willen wij ook meer vooruitgang maken in de richting van meer initiatief, meer leiding en meer beslissingsrecht voor kinderen. De leerlingen confronteren met de concrete werking van de school, zijnde een minimaatschappij naar het model van een open interculturele democratische samenleving om zo leerwinst te genereren voor elke leerling.

Onze leerkrachten beschikken over de nodige gunstige menselijke factoren:

  • doorzettingsvermogen
  • inzet
  • betrokkenheid
  • creativiteit
  • kennis
  • sociale vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden
  • motivatie
  • teamgeest
  • positieve ingesteldheid

Wij streven naar tevredenheid en welbevinden van al onze participanten.

Recente nieuwsberichten

Verkiezing raad van bestuur

06/10/2021

Verkiezing raad van bestuur

Meer info via https://g-o.be/verkiezingraadvanbestuur/

 

Lees meer

Virtuele rondleiding

16/07/2021

Onze kleuterklassen zijn nu virtueel online. Breng een bezoekje aan onze kleuterklassen.

Klik hier voor de rondleiding

Lees meer

Filmpje ivm met de heropstart van onze school

13/05/2020

Filmpje ivm  met de veiligheidsmaatregelen bij de heropstart van onze school.

Lees meer